یادگیری خودخوان

یکی از مزیّت‌های این کتا‌ب‌ها، خودخوان بودن آنها برای نوجوانان و جوانان است. در این بخش می توانید محتواها را به صورت دسته بندی شده و درس به درس با صوت استاد جلو بروید.

معرفت شناسی

جلد اول این مجموعه مربوط به مباحث معرفت‌شناسی است. علت انتخاب این موضوع به عنوان محتوای اولین جلد و اهداف آموزشی آن در کتاب معلم به تفصیل آمده است. این جلد دارای هشت درس است. برخی از مباحث آن فقط مقدمه‌ای است برای مباحث جلدهای بعدی (همچون مباحث علم حضوری و حصولی، تصور و تصدیق و…) و برخی از آن مباحثی است که به صورت مستقیم در تربیت اثرگذار است و اساس آن از بین بردن ریشه‌های شکاکیت و حس گرایی و آموزش روش استفاده صحیح از منابع علمی و در امان ماندن از مغالطات است.
درسهای این جلد کوتاه‌تر و آسان‌تر از جلدهای بعدی است تا دانش‌آموز در شروع مباحث احساس خستگی ننماید. در شرایط مناسب باید هر درس در روش تدریس یک سویه در چهل و پنج دقیقه و در روش کارگاهی در یک ساعت و ربع به راحتی قابل تدریس باشد.
سه درس آخر که مربوط به مغالطات است آسان‌تر بوده و از اولویت کمتری نیز برخوردار میباشد و لذا در صورت کمبود وقت می تواند به خود دانش آموزان سپرده شود تا به صورت خودخوان آن را مطالعه نمایند.

36:27
درس اول: تعریف و ضرورت اصول عقاید
33:43
درس دوم: راه ّهای شناخت واقعیت (1)
36:25
درس سوم: راههای شناخت واقعیت (2)
43:37
درس چهارم: راه های شناخت واقعیت (3)
26:37
درس پنجم : پاسخ به سؤالاتی در باب شناخت
23:32
درس ششم : مغالطات (1)
21:41
درس هفتم : مغالطات (2)
20:57
درس هشتم : مغالطات (3)

انسان شناسی ، جهان شناسی

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه معارف کاربردی است. مباحث این جلد به انسانشناسی و جهان شناسی اختصاص دارد. سر شروع از این مباحث آنست که طبق تحقیقات انجام شده مهمترین و کلیدیترین بحث در آموزش عقاید در زمان فعلی مبحث شناخت عالم غیب می‌باشد.
در بحث از عالم غیب آنچه برای نسل فعلی مهمتر است ترسیم امکان وجود عوالم غیبی است و اثبات آن در رتبه بعدی قرار دارد. شناخت عالم غیب و مراتب عوالم (جهان شناسی) راه ورود به مباحث خداشناسی، پیامبرشناسی و معادشناسی است.
مهمترین راه شناخت عالم غیب تأمل در نفس است. »خودشناسی» یا «انسان‌شناسی» دریچه ورود به «جهان‌شناسی» است.
از این رو مباحث این جلد به جهانشناسی و انسانشناسی پرداخته است و به جهت رابطه دو سویه این مباحث، مطالب به صورت در هم تنیده طرح گشته به گونهای که درس اول بیشتر با جهانشناسی مرتبط است و درسهای دوم تا ششم درباره انسانشناسی است )گرچه در لابلای درس دوم و سوم نیز نکات جهان شناسی مطرح گشته است( و درس هفتم حلقه اتصال انسانشناسی و جهان شناسی است و درس هشتم فقط به جهانشناسی میپردازد.

در میان این هشت درس، پنج درس (درسهای اول، دوم، سوم، ششم و هشتم) مهمتر و آسانتر است و اگر کسی از آن مطلع نباشد در فهم مجلدات بعدی به مشکل برخورد میکند. درس چهارم و پنجم در درجه بعدی از جهت اهمیت قرار دارد و کمی مشکلتر میباشد و درس هفتم از همه مشکلتر میباشد.

28:43
درس اول : عالم غیب و مراتب عالم خلقت
31:49
درس دوم : من و تن (1)
31:28
درس سوم : من و تن (2) و انواع موجودات عالم هستی
33:56
درس چهارم : من و تن (3)
29:48
درس پنجم : نسبت من و تن
38:02
درس ششم : کمال من
33:39
درس هفتم : معرفت نفس و معرفت رب (بخش اول)
41:54
درس هفتم : معرفت نفس و معرفت رب (بخش دوم)
37:31
درس هشتم : مراتب عالم هستی ...

خداشناسی

کتابی که پیش رو دارید جلد سوم از دوره معارف کاربردی است که به مباحث خداشناسی می پردازد. در یک تقسیم کلی مباحث این جلد شامل اثبات وجود خداوند و شناخت اوصاف خداوند است.در بخش اول سه دلیل بر اثبات وجــود خداوند بیان شــده و در خلال آن به مناسبت مبحث دلیل نظم، یک درس کامل )درس ســوم( به نظریه تکامل اختصاص یافته و در تکمیل دلیل فقر و غناء نیز یک درس (درس ششم) درباره تحلیل علیت از منظر فلسفی آمده است.
این دو درس از اهمیت کمتری نسبت به بقیه درس ها برخوردارند و لذا میتواند در درس های عمومی تدریس نشود.
در بخش دوم نیز در پایان درس دهم (مبحث عدل) دو بحث «کیفیت وجود شر» و «جبر و اختیار» به عنوان مطالعه بیشتر آمده است که در صورت نیاز و تناسب با سطح کاس میتواند به عنوان یک درس مستقل جداگانه تدریس گردد. در عوض محتوای درس یازدهم گرچه بسیار مهم است، ولی در صورتی که بقیه درس ها به خوبی فهمیده شده باشد قابلیت دارد که به صورت خودخوان خوانده شده و تدریس مستقلی انجام نشود.
حجم مطالب هر درس در این جلد بیشتر از جلدهای قبلی است که به تناسب رشد سطح مخاطب چنین انتخاب شده است.در صورتی که سطح کلاس بالا باشد سفارش میشود که پس از خواندن مباحث این جلد بار دیگر مروری بر درس هفتم از جلد دوم شده و مطالب آن درسی که کیفیت توحید را با تأمل در نفس و خودشناسی توضیح میداد دوباره بخوانند.

36:27
درس اول : براهین اثبات وجود خدا (1) | درس دوم : برهان نظم و هدایت (2) نظم و هدایت عمومی | درس سوم : نظریه تکامل و دلیل نظم (درس مطالعاتی)
36:27
درس چهارم : براهین اثبات وجود خدا (2)؛ برهان فطرت
36:27
درس پنجم : براهین اثبات وجود (3)
36:27
درس ششم : توضیحی بیشتر درباره اصل علیت (مطالعاتی)
36:27
درس هفتم : أقسام صفات خداوند متعال
36:27
درس هشتم : صفات خداوند (2)
36:27
درس نهم : توحید (1) توحید ذاتی و صفاتی (بخش اول)
36:27
درس نهم : توحید (1) توحید ذاتی و صفاتی (بخش دوم)
36:27
درس دهم : عدل الهی (بخش اول)
36:27
درس دهم : عدل الهی (بخش دوم)
36:27
درس دهم : عدل الهی (بخش سوم)
36:27
درس دهم : عدل الهی (بخش چهارم)
36:27
درس یازدهم : خداوند در آینه آیات و اذکار

راهنما شناسی

کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه معارف کاربردی است که به بحث درباره«پیامبر و امام‌شناسی» (نبوت و امامت عامه) می‌پردازد.
نیمی از این کتاب درباره جایگاه مقام ولایت و انسان کامل و تعریف اصطلاحاتی چون ولی و نبی و وصی و امام است و بخش دیگری از کتاب درباره اوصاف امام چون علم و عصمت و در نهایت بخش پایانی درباره راه های شناخت حجت خدا (پیامبر و امام) می‌باشد.
در کتب اعتقادی معمولا مباحث کلی نبوت و امامت جدا مطرح میشود ولی با توجه به نکاتی که در کتاب آمده و برگرفته از آرای مرحوم علامه طباطبایی قدس سره است، این مباحث در این کتاب در کنار هم عرضه شده است.
چهار درس اول (مباحث مقام ولایت و انسان کامل) کمی سخت و پیچیده است ولی تلاش زیادی شده تا با زبانی ساده طرح گردد و پیشنهاد میشود علی رغم پیچیدگی حتما تدریس شود چون آشنایی اجمالی با این مباحث نیز در فهم جایگاه امام علیه السلام و برقراری ارتباط روحی و استفاده معنوی از مقام ولایت اهل بیت علیهم الصلوه و السلام و پاسخ به شبهات وهابیت اثر مهمی دارد.
جلدهای اول و دوم (و خصوصا جلد دوم) پیش نیاز این جلد محسوب می‌شود و بدون خواندن آن مطالعه یا درس گرفتن این جلد ممکن نیست و اگر جلد سوم نیز پیش از این جلد خوانده شود به مراتب موفقتر خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با این مباحث باید به کتابهایی چون رساله الولایه اثر مرحوم علامه طباطبایی ، جلد پنجم امام شناسی اثر مرحوم علامه طهرانی ، نهج الولایه اثر آیه الله یزدانپناه مراجعه نمود.

41:17
درس اول : سفر به عالم ملکوت
52:53
درس دوم : مقام انسان کامل
34:51
درس سوم : ولایت ، نبوت و رسالت و امامت
32:38
درس چهارم : ضرورت وجود حجت خدا
25:04
درس پنجم : علم امام علیه السلام
53:32
درس ششم : عصمت امامان
31:36
درس هفتم : راههای ایمان به حجت الهی و دین حق (1)
22:32
درس هشتم : راههای ایمان به حجت الهی و دین حق (2)

معادشناسی

کتاب پیش رو جلد هفتم و پایانی از دوره معارف کاربردی است که به مبحث مهم «معادشناسی» می‌پردازد.
مباحث این جلد بر اساس رساله «الإنسان بعد الدنیا» تألیف مرحوم علامه طباطبائی تدوین شده و البته در خلال آن از آثاری چون تقریرات فلسفه امام خمینی (آیه الله عبدالغنی اردبیلی)، معادشناسی (علامه طهرانی)، معاد یا بازگشت به سوی خدا (آیه الله شجاعی)، معاد در قرآن (آیه الله جوادی آملی)، المعاد (آیه الله محمدی گیلانی) نیز کمک گرفته شده است.
مبحث معاد از مباحث بسیار شیرین و باعظمت قرآن و سنت است که معمولاً با کملطفی متکلمان مواجه شده و از آن ترسیمی تأویلی ارائه دادهاند که با ظواهر متون دینی سازگار نیست و در میان عموم مردم نیز آن ترسیم پذیرفته شده است.
در این کتاب سعی شده با استفاده از آثار پیشگفته ترسیمی ساده و دقیق از معاد ارائه شود که منطبق بر متن قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام بوده و قرائتی نسبتا خالص از افکار بشری را دربربگیرد؛ لذا شاید برای برخی محتوای این مباحث تازه جلوه نماید.
عموم مباحث کتاب از دشواریهائی برخوردار است که بدون استاد قابل استفاده کامل نیست؛ گرچه تلاش زیادی برای ساده نویسی مطالب شده است.
جلد اول و دوم دوره معارف کاربردی پیش نیاز این جلد است و مطالب این کتاب بــدون اطــلاع از آن مباحث قابل استفاده نیست. مطالب جلد سوم و چهارم نیز تأثیر بسیار زیادی در فهم این جلد دارد و ترجیحا باید پیش از این جلد خوانده شود.

41:17
درس اول : دنیا و آخرت
52:53
درس دوم : معاد یا بازگشت به سوی خدا
34:51
درس سوم : ضرورت معاد
32:38
درس چهارم :مرگ آغاز سفر آخرت
25:04
درس پنجم : برزخ
53:32
درس ششم : ورود به قیامت
31:36
درس هفتم : نفخ صور
22:32
درس هشتم : عمومیت معاد، مواطن قیامت (1)
22:32
درس نهم : مواطن قیامت (2)
22:32
درس دهم : جزاء، بهشت و جهنم