اساتید و مربیان

اگر توانایی تدریس و انتقال محتوای این کتب را به عنوان استاد یا مربی دارید خدمات زیر برای شما ارائه می‌شود

دوره تربیت مربی برهان

دبیرخانه برترین آرزو به منظور توسعه و گسترش این الگوی معرفتی نیاز به بازوان عملیاتی در سراسر کشور دارد که به همین منظور اقدام به آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این حوزه کرده است، تشکیل هسته‌های تربیتی خودجوش مردمی در استان‌های کشور (مجموعه ای از گروه‌ها، عناصر، تشکّل‌ها و فعّالین تربیتی که آمادگی برگزاری دوره‌های معرفتی هفت روز در بهشت را در منطقه، شهر و استان خود داشته باشند) و شبکه‌سازی این هسته‌ها در سرتاسر ایران و همچنین شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی اساتید اعتقادی و مربیان تربیتی ویژه جوانان و نوجوانان (برهان) در سطح کشور برای برگزاری دوره‌های معرفتی در سراسر ایران عزیز از جمله برنامه ‏های کادرسازی دبیرخانه برترین آرزو به شمار می‎رود.

جزئیات بیشتر از

دوره های تربیت مربی برهان

از منظری دیگر عامل اصلی در تبیین کتابها و معارف تولید شده و انتقال بهینه شده مطالب متناسب با ظرفیت و نیاز افراد به جوانان و نوجوانان اساتید و مربیان طلبه می‌باشند که اساساً با محتوای موجود همراه بوده و این مباحث را فهم و درک کرده باشند و از طرفی توان و مهارت ارتباط‌گیری با جوانان را نیز دارا باشند. طهارت نفس و باور به سلوک توحیدی و حرکت و سیر عملی به سوی حضرت حق از الزامات این عرصه می‌باشد.
وظیفۀ شناسایی و معرفی طلاب با شاخص‌های فوق بر عهدۀ تشکل‌ها و مجموعه‌ها می‌باشد. دبیرخانۀ برترین آرزو پس از گزینش و مصاحبه با افراد معرفی شده به جهت رعایت حداقل‌های مورد انتظار یا دوره‌های توانمند‌سازی ویژه اساتید و مربیان را در مشهد مقدس میزبانی خواهد کرد.
دبیرخانۀ برترین آرزو در نظر دارد هر 2 ماه یک نوبت دورۀ توانمند‌سازی فوق را برای افراد منتخب معرفی شده از خواهران و برادران برگزار نماید. هزینۀ ایاب و ذهاب و تهیۀ کتابها بر عهدۀ فرد معرفی شده بوده و برگزاری دوره با طول مدت 7 یا 9 روز بر عهدۀ مؤسسه جوانان می‌باشد.
تعامل با طلاب و اساتید و مربیان آموزش دیده بر عهدۀ تشکل‌ها و مجموعه‌های معرفی کننده می‌باشد و مؤسسه جوانان نقشی در این حوزه ندارد.
* دبیرخانۀ برترین آرزو آمادگی دارد در صورت معرفی گروهی طلاب و اساتید و بعد از طی گزینش و مصاحبۀ اولیه با ایشان نسبت به برگزاری دورۀ خارج از بازه‌های اعلانی در مشهد مقدس اقدام نماید.
* در صورت درخواست برگزاری دورۀ برهان در مراکز استان‌ها با حضور طلاب منتخب و گزینش شده، این مؤسسه آمادگی برپایی دوره به شکل غیر حضوری و مجازی دارد که سازه‌کار آن در سایت برترین آرزو اعلان می‌شود.
نکته: به عزیزان شرکت کننده در دوره‌های فوق، گواهی‌نامۀ پایان دوره تقدیم خواهد شد.