محتوای کتب

معرفت شناسی

جلد اول این مجموعه مربوط به مباحث معرفت‌شناسی است. علت انتخاب این موضوع به عنوان محتوای اولین جلد و اهداف آموزشی آن در کتاب معلم به تفصیل آمده است. این جلد دارای هشت درس است. برخی از مباحث آن فقط مقدمه‌ای است برای مباحث جلدهای بعدی (همچون مباحث علم حضوری و حصولی، تصور و تصدیق و...) و برخی از آن مباحثی است که به صورت مستقیم در تربیت اثرگذار است و اساس آن از بین بردن ریشه‌های شکاکیت و حس گرایی و آموزش روش استفاده صحیح از منابع علمی و در امان ماندن از مغالطات است.
درسهای این جلد کوتاه‌تر و آسان‌تر از جلدهای بعدی است تا دانش‌آموز در شروع مباحث احساس خستگی ننماید. در شرایط مناسب باید هر درس در روش تدریس یک سویه در چهل و پنج دقیقه و در روش کارگاهی در یک ساعت و ربع به راحتی قابل تدریس باشد.
سه درس آخر که مربوط به مغالطات است آسان‌تر بوده و از اولویت کمتری نیز برخوردار میباشد و لذا در صورت کمبود وقت می تواند به خود دانش آموزان سپرده شود تا به صورت خودخوان آن را مطالعه نمایند.

مشاهده محتوای خودآموزخرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

انسان شناسی و جهان شناسی

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه معارف کاربردی است. مباحث این جلد به انسانشناسی و جهان شناسی اختصاص دارد. سر شروع از این مباحث آنست که طبق تحقیقات انجام شده مهمترین و کلیدیترین بحث در آموزش عقاید در زمان فعلی مبحث شناخت عالم غیب می‌باشد.
در بحث از عالم غیب آنچه برای نسل فعلی مهمتر است ترسیم امکان وجود عوالم غیبی است و اثبات آن در رتبه بعدی قرار دارد. شناخت عالم غیب و مراتب عوالم (جهان شناسی) راه ورود به مباحث خداشناسی، پیامبرشناسی و معادشناسی است.
مهمترین راه شناخت عالم غیب تأمل در نفس است. »خودشناسی» یا «انسان‌شناسی» دریچه ورود به «جهان‌شناسی» است.
از این رو مباحث این جلد به جهانشناسی و انسانشناسی پرداخته است و به جهت رابطه دو سویه این مباحث، مطالب به صورت در هم تنیده طرح گشته به گونهای که درس اول بیشتر با جهانشناسی مرتبط است و درسهای دوم تا ششم درباره انسانشناسی است )گرچه در لابلای درس دوم و سوم نیز نکات جهان شناسی مطرح گشته است( و درس هفتم حلقه اتصال انسانشناسی و جهان شناسی است و درس هشتم فقط به جهانشناسی میپردازد.

در میان این هشت درس، پنج درس (درسهای اول، دوم، سوم، ششم و هشتم) مهمتر و آسانتر است و اگر کسی از آن مطلع نباشد در فهم مجلدات بعدی به مشکل برخورد میکند. درس چهارم و پنجم در درجه بعدی از جهت اهمیت قرار دارد و کمی مشکلتر میباشد و درس هفتم از همه مشکلتر میباشد.

مشاهده محتوای خودآموزخرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

خداشناسی

کتابی که پیش رو دارید جلد سوم از دوره معارف کاربردی است که به مباحث خداشناسی می پردازد. در یک تقسیم کلی مباحث این جلد شامل اثبات وجود خداوند و شناخت اوصاف خداوند است.در بخش اول سه دلیل بر اثبات وجــود خداوند بیان شــده و در خلال آن به مناسبت مبحث دلیل نظم، یک درس کامل )درس ســوم( به نظریه تکامل اختصاص یافته و در تکمیل دلیل فقر و غناء نیز یک درس (درس ششم) درباره تحلیل علیت از منظر فلسفی آمده است.
این دو درس از اهمیت کمتری نسبت به بقیه درس ها برخوردارند و لذا میتواند در درس های عمومی تدریس نشود.
در بخش دوم نیز در پایان درس دهم (مبحث عدل) دو بحث «کیفیت وجود شر» و «جبر و اختیار» به عنوان مطالعه بیشتر آمده است که در صورت نیاز و تناسب با سطح کاس میتواند به عنوان یک درس مستقل جداگانه تدریس گردد. در عوض محتوای درس یازدهم گرچه بسیار مهم است، ولی در صورتی که بقیه درس ها به خوبی فهمیده شده باشد قابلیت دارد که به صورت خودخوان خوانده شده و تدریس مستقلی انجام نشود.
حجم مطالب هر درس در این جلد بیشتر از جلدهای قبلی است که به تناسب رشد سطح مخاطب چنین انتخاب شده است.در صورتی که سطح کلاس بالا باشد سفارش میشود که پس از خواندن مباحث این جلد بار دیگر مروری بر درس هفتم از جلد دوم شده و مطالب آن درسی که کیفیت توحید را با تأمل در نفس و خودشناسی توضیح میداد دوباره بخوانند.

مشاهده محتوای خودآموزخرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

راهنما شناسی

کتاب حاضر جلد چهارم از مجموعه معارف کاربردی است که به بحث درباره«پیامبر و امام‌شناسی» (نبوت و امامت عامه) می‌پردازد.
نیمی از این کتاب درباره جایگاه مقام ولایت و انسان کامل و تعریف اصطلاحاتی چون ولی و نبی و وصی و امام است و بخش دیگری از کتاب درباره اوصاف امام چون علم و عصمت و در نهایت بخش پایانی درباره راه های شناخت حجت خدا (پیامبر و امام) می‌باشد.
در کتب اعتقادی معمولا مباحث کلی نبوت و امامت جدا مطرح میشود ولی با توجه به نکاتی که در کتاب آمده و برگرفته از آرای مرحوم علامه طباطبایی قدس سره است، این مباحث در این کتاب در کنار هم عرضه شده است.
چهار درس اول (مباحث مقام ولایت و انسان کامل) کمی سخت و پیچیده است ولی تلاش زیادی شده تا با زبانی ساده طرح گردد و پیشنهاد میشود علی رغم پیچیدگی حتما تدریس شود چون آشنایی اجمالی با این مباحث نیز در فهم جایگاه امام علیه السلام و برقراری ارتباط روحی و استفاده معنوی از مقام ولایت اهل بیت علیهم الصلوه و السلام و پاسخ به شبهات وهابیت اثر مهمی دارد.
جلدهای اول و دوم (و خصوصا جلد دوم) پیش نیاز این جلد محسوب می‌شود و بدون خواندن آن مطالعه یا درس گرفتن این جلد ممکن نیست و اگر جلد سوم نیز پیش از این جلد خوانده شود به مراتب موفقتر خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با این مباحث باید به کتابهایی چون رساله الولایه اثر مرحوم علامه طباطبایی، جلد پنجم امام شناسی اثرمرحوم علامه طهرانی، نهج الولایه اثر آیه الله یزدانپناه مراجعه نمود.

مشاهده محتوای خودآموزخرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

اسلام شناسی

این کتاب جلد پنجم از مجموعه معارف کاربردی است که درباره مباحث اسلام شناسی (نبوت خاصّه) بحث می‌نماید. مباحث اسلام‌شناسی در چهار بخش طرح شده است:
1. پیامبرشناسی (تاریخ پیامبر اکرم) | 2. قرآن‌شناسی | 3. دین‌شناسی | 4. پاسخ به شبهات
در خلال مباحث قرآنشناسی (که بر اساس کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی قدس‌سره تنظیم شده است) کلیدهای پاسخ به شبهات معروف درباره قرآن بیان گشته و وجوه اعجاز قرآن به تفصیل توضیح داده شده است و در ضمن بخش سوم و در بخش پایانی شبهات معروف معاصر درباره دین اسلام بررسی گشته است.
مطالب این جلد نسبت به مجلدات قبلی آسانتر است و عمده مباحث آن میتواند به صورت خودخوان مطالعه گردد و نیازی به تدریس ندارد؛ گرچه در لابلای مباحث قرآن شناسی نکات ظریفی وجود دارد که بدون استاد قابل فهم نیست.
پیشنهاد میشود که در صورت کمبود وقت بخشهای زیادی از کتاب به صورت مطالعاتی و با گرفتن آزمون برگزار شود.
به جز برخی از نکات عمیق کتاب که نیاز به استاد هم دارد عموم مطالب کتاب پیش نیازی ندارد و میتوان این جلد را بدون درس گرفتن یا مطالعه جلدهای قبلی استفاده کرد.

مشاهده محتوای خودآموز (بزودی)خرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

شیعه شناسی

آنچه در پیش روی دارید مجلد ششم از سلسله مجلدات معارف کاربردی است که به تشیع شناسی (امامت خاصه) می‌پردازد و بخش زیادی از آن برگرفته از کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی قدس سره است. مباحث کتاب را به پنج بخش میتوان تقسیم کرد:
1. مباحث تاریخی (تاریخ ائمه علیهم السلام، تاریخ شیعه و تاریخ فرق تشیع و تسنن)
این مباحث بخش عمده کتاب را تشکیل می‌دهد.
2. ادله اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و پاسخ به شبهات آن
3. مهدویت
4. ولایت فقیه
5. پاسخ به اتهامات وهابیت علیه شیعه
در بخش اثبات ولایت حضرت أمیرالمؤمنین علیه السلام سعی شده فقط چند دلیل از مجموعه دهها دلیل ذکر شود ولی آن چند دلیل با تفصیلی بیشتر و به صورتی قانع کننده و استوار بیان گردد تا برای اثبات مدعا کافی باشد و شبهاتی را که ممکن است در خاطر بیاید دفع نماید.
مباحث این جلد نیز در مجموع آسان اســت و میتواند به شکل خودخوان استفاده شود؛ گرچه نکات ظریفی دارد که بدون استاد قابل دستیابی نیست.
لذا پیشنهاد می‌شود که در صورت کمبود وقت همچون جلد پنجم به صورت مطالعاتی و با گرفتن آزمون برگزار شود. عموم مطالب این جلد پیش نیازی نــدارد و میتوان این جلد را بدون درس گرفتن یا مطالعه جلدهای قبلی استفاده کرد. جهت مراعات اختصار و رعایت اصول تدوین متن درسی، مصادر بخشی از احادیث از منابع اصلی ذکر نشده و به شکل کلی به منابع دسته دوم و کتابهائی که به صورت تفصیلی در اثبات ولایت حضرت أمیرالمؤمنین علیه‌السلام نوشته شده و نامشان در کتاب آمده ارجاع داده شده است

مشاهده محتوای خودآموز (بزودی)خرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)

معادشناسی

کتاب پیش رو جلد هفتم و پایانی از دوره معارف کاربردی است که به مبحث مهم «معادشناسی» می‌پردازد.
مباحث این جلد بر اساس رساله «الإنسان بعد الدنیا» تألیف مرحوم علامه طباطبائی تدوین شده و البته در خلال آن از آثاری چون تقریرات فلسفه امام خمینی (آیه الله عبدالغنی اردبیلی)، معادشناسی (علامه طهرانی)، معاد یا بازگشت به سوی خدا (آیه الله شجاعی)، معاد در قرآن (آیه الله جوادی آملی)، المعاد (آیه الله محمدی گیلانی) نیز کمک گرفته شده است.
مبحث معاد از مباحث بسیار شیرین و باعظمت قرآن و سنت است که معمولاً با کملطفی متکلمان مواجه شده و از آن ترسیمی تأویلی ارائه دادهاند که با ظواهر متون دینی سازگار نیست و در میان عموم مردم نیز آن ترسیم پذیرفته شده است.
در این کتاب سعی شده با استفاده از آثار پیشگفته ترسیمی ساده و دقیق از معاد ارائه شود که منطبق بر متن قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام بوده و قرائتی نسبتا خالص از افکار بشری را دربربگیرد؛ لذا شاید برای برخی محتوای این مباحث تازه جلوه نماید.
عموم مباحث کتاب از دشواریهائی برخوردار است که بدون استاد قابل استفاده کامل نیست؛ گرچه تلاش زیادی برای ساده نویسی مطالب شده است.
جلد اول و دوم دوره معارف کاربردی پیش نیاز این جلد است و مطالب این کتاب بــدون اطــلاع از آن مباحث قابل استفاده نیست. مطالب جلد سوم و چهارم نیز تأثیر بسیار زیادی در فهم این جلد دارد و ترجیحا باید پیش از این جلد خوانده شود.

مشاهده محتوای خودآموخرید محتوای ویژه مربیان (بزودی)